PIANOS

PIANOS

Transport instrument piano sense danys
Sabem el valor que té aquest instrument i el costós que pot ser moure’l sense que pateixi cap dany. El transport de pianos és molt complicat pel seu pes i fragilitat requereix gran especialització i destresa així com els mitjans mecànics necessaris.

SOL·LICITA PRESSUPOST