MUDANÇA TRADICIONAL

MUDANÇA TRADICIONAL

Mudances LOW COST on no utilitzem cap tipus de maquinària per a la seva realització . La mudança és realitzada amb la suor i destresa dels operaris .

De tots és conegut el fet que la utilització de maquinària com elevadors, grues, etc… multiplica el cost econòmic del pressupost. Però també és veritat que no en totes les mudances es pot oferir aquest servei low cost, per lo tant, Mudances a la Carta realitzarà una inspecció, si escau, del lloc, habitatge, local comercial, oficines, etc… per tal de fer una valoració. En el cas de tenir una valoració positiva es pocedirà a confeccionar un pressupost de mudances low cost. Mudances a la Carta estarem encantats de fer-li la mudança de manera tradicional.

Li proporcionem una mudança ràpida, pràctica i àgil.

La planificació i organització, la professionalitat del personal i l’adequació dels nostres recursos tant humans com tècnics, ens permeten oferir un servei òptim i de qualitat, complint amb les màximes garanties de seguretat.

¿Li embalatgem tot? ¿Només el més fràgil? o potser ¿prefereix que li subministrem el material d’embalatge i ho fas tú mateix? Mudances a la Carta oferim un extens ventall de possibilitats perquè vostè esculli el servei que desitja.

¿T’agradaria ajudar-nos?

Si voleu participar en la preparació, trasllat i muntatge de la mudança nosaltres estarem encantats de la vostra ajuda i, a canvi, obtindrà una reducció del pressupost important. La millor tranquil·litat a l’hora de realitzar una mudança és està colze a colze col·laborant amb nosaltres. Nosaltres l’assessorarem en tot moment. Si estas disposat a ajudar-nos especifica-ho en la descripció del pressupost.

SOL·LICITA PRESSUPOST